Érzelmi intelligencia EQ 3. rész

Mi az érzelmi intelligencia?

Számos kutató foglalkozik az érzelmi intelligenciával, így az érzelmi intelligencia meghatározása is sokféle. Howard Gardner a Harvard Egyetem Neveléstudományi Intézetének pszichológusa a hagyományos IQ teszt kiterjesztésével egy olyan módszert és tesztet (Spectrum project) fejlesztett ki, amely ahhoz járul hozzá, hogy a gyereket tehetségének legmegfelelőbb pályára segítse, ahol jól érzi magát és kimagaslót nyújthat. Hétféle intelligenciát jelölt ki, amely lefedi az emberi tehetséget. Peter Salovey, a Yale Egyetem pszichológusa Gardner munkásságát felhasználva az alábbi őt fő területét nevezte meg az érzelmi intelligenciának:

Az érzelmek felismerése:

Nevezhetjük öntudatnak is. Érzelmeink nyomon követése fontos része az érzelmi intelligenciának. Ha képtelenek vagyunk érzelmeink észlelésére, akkor ki vagyunk szolgáltatva nekik. (Lásd előző cikkben leírt postai esetet)

Az érzelmek kezelése:

Képesség, hogy érzelmeinket a körülményeknek megfelelően alakítsuk. Meg kell tanulnunk magunkat lecsillapítani, ingerlékenységünket csökkenteni, szorongásunkat oldani.

Önmotiválás:

Ez érzelmeink céljaink érdekében történő mozgósítását jelenti. Ez fontos az összpontosításhoz, a kiváló teljesítményhez, a kreativitáshoz.

Mások érzelmeinek felismerése, empátia:

Alapvetően fontos a másokkal való kapcsolattatásban, bánásmódban. Az empátia segít mások igényeinek, vágyainak feltérképezésében és így a társas kapcsolatok minőségének javításában.

Kapcsolatkezelés:

Ez a képesség az alapja népszerűségnek, a jó kapcsolatok kialakításának, a vezetői adottságoknak, a zökkenőmentes együttműködésnek.

Az általános intelligencia (IQ) és az érzelmi intelligencia (EQ) nem ellentétes, hanem különálló képességek, nagyrészt függetlenek egymástól. Mint a személyiségtípusoknál itt is ritka a tiszta, magas IQ-jú és a tiszta, magas EQ-jú személy. Mindannyiunkban változatos arányban keveredik az IQ és az EQ. Ahhoz, hogy legyen viszonyításai alapunk saját magunk megítélésében érdemes megismerkedni a két szélsőséges típussal.

Amíg az IQ mérésére számtalan teszt áll rendelkezésre, addig az EQ mérésére olyan teszt, amely alapján „érzelmi intelligencia pontszám”-ot lehetne megállapítani nem létezik. Komoly kutatások tárgya az érzelmi intelligencia, így számtalan kutató leírta milyen tulajdonságokkal rendelkezik a magas érzelmi intelligenciával rendelkező személy. A vizsgálatok alapján a férfi és a női paraméterek eltérnek. Jack Block a Kaliforniai Egyetem pszichológusa az alábbiakban foglalta össze a tiszta típusok jellemzőit:

Magas IQ-jú, tiszta típus, férfi:

Változatos szellemi érdeklődés és széles körű képességek jellemzik. Következetes, elszánt, ambiciózus. Idegen tőle az önsajnálat. Hajlamos a kritikára, nagyképű. Sokszor finnyás és gátlásos. Nem szereti az érzelmi megnyilvánulásokat, ezért mondják rá, hogy érzéketlen, szenvtelen, érzelmileg lanyha, hideg. Kerüli a szexuálist és az érzéki tapasztalatokat.

Magas EQ-jú, tiszta típus, férfi:

Jó fellépésű, kezdeményező. Vidám, nem ijedős, nem szorong. Elkötelezett emberek vagy ügyek iránt. Jellemző rá a felelősségvállalás, erkölcsi állásfoglalás. Érzelmi élete sokrétű. Elfogadja önmagát és másokat.

Magas IQ-jú, tiszta típus, nő:

Magabiztos, jól fogalmazza meg gondolatait. Sokrétű a szellemi és művészi érdeklődése. Hajlamos az önelemzésre, szorongásra, bűntudatra. Nem nyilvánítja ki érzelmeit, legyen az akár pozitív vagy negatív.

Magas EQ-jú, tiszta típus, nő:

Határozott, nyíltan kimondja érzelmeit. Önmagát pozitívan ítéli meg. Mint a magas EQ-jú férfi, ő is kezdeményező, társas személy. Mellőzi az olyan érzelem kinyilvánítását, amit később megbánhat. Könnyen teremt kapcsolatot, nincs ellenére a spontaneitás. Ritkán érez szorongást vagy bűntudatot, nem hajlamos az önemésztésre.

Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a fenti leírások végletesek. Senki sem tiszta típus, mindannyiunkban valamilyen arányban keveredik az IQ és az EQ és járul hozzá az adott egyén képességeihez. Fontos tudni, hogy az érzelmi intelligencia adja emberi vonásaink legtöbbjét, így fontos fejlesztenünk